آهنگ غربت نوش آفرین متن و دانلود

آهنگ غربت نوش آفرین متن و دانلود

غربت

متن آهنگ غربت از نوش آفرین

غصه نخور دل دیوونه آسمون ابری نمیمونهآخرین شبوسپیده

پر ازنورو عشق و امیدِآخرین شبوسپیده پر ازنورو عشق و امیدِغصه

نخور دل دیوونهاز خود گذ شتیم و به عشق تو رو کردیم واسه

رفتن به خونه به غربت هم خو کردیم آرزو ها مون رو به دست فردا دادیم

به غیره حاکم عشق به هیچ کی باج ندادیماگه خورشیدِ ما پشتِ

یک شبِ شیشه ای گم شده جادوی شرقیاون چشات مر حمه درد منه

خاطره های قشنگت مثل قاب عکس بامن است با ابن قلبِ شکسته

هزار تا حرف میزندغصه نخور دل دیوونه دنیااین جوری نمیمونه

غربت ما دیگه سر میرسه به آخر میرسه میریم به خونهغربت

مادیگه سر میرسه به آخر میرسه میریم به خونه غصه نخور دل دیوونهاگه

من مثل یک تک ماهی اسیر این موجها شدی دنبال هم گشتیموعاقبت

پیدا شدیم دستاتو توی دستام بیا بزار هم نفس اندیشه گن به فردااوج بگیرد

این قفسغصه نخور دل دیوونه آسمون ابری نمیمونهآخرین شبوسپیده

پر ازنورو عشق و امیدِآخرین شبوسپیده پر ازنورو عشق و امیدِ غصه

نخور دل دیوونه دنیااین جوری نمیمونه غربت ما دیگه سر میرسه به آخر میرسه

میریم به خونهغربت مادیگه سر میرسه به آخر میرسه میریم

به خونه غصه نخور دل دیوونه آسمون ابری نمیمونهآخرین شبوسپیده

پر ازنورو عشق و امیدِآخرین شبوسپیده پر ازنورو عشق و امیدِغصه نخور دل دیوونه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.